Venue

St. Kliment Ohridski University, Sofia
1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.

Accommodation

PROPOSED ACCOMMODATION:

Vitosha park hotel
http://www.vitoshaparkhotel.com

Travel information

 

 

Social program